PT3 Geografi 2014 : Kesan Pencemaran Udara

PT3 Geografi 2014 : Kesan Pencemaran Udara

Pelajar akan diberi markah penuh iaitu 20 jika pelajar menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian. Setiap kesan kejadian yang diberi mestilah mempunyai fakta, huraian serta contoh di kawasan kajian. Berikut merupakan kesan-kesan pencemaran udara di kawasan kajian serta contohnya. Reminder, calon PT3 Geografi 2014 hendaklah menghuraikan kesan kejadian dibawah dengan menggunakan ayat sendiri. 

1. Jerebu : Contoh, indeks IPU di kawasan kajian agak tinggi dan tidak sihat. 

2. Gangguan kesihatan : Contoh, pencemaran udara telah menyebabkan pelbagai penyakit seperti lelah, asma dan batuk.

3. Hujan asid : Contoh, hujan asid telah menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan hidupan akuatik mati, bangunan dan batu menjadi lemah dan rapuh. 
Previous
Next Post »